Foredrag

Udklip fra mit livs dagbog

PortrætEt spændende foredrag om opvæksten i et kirkeligt arbejderhjem og mine mange oplevelser i KFUM og K, Indre Mission, Diakonhøjskolen, søndagsskolerne, Felix Film og Foreningen Agape.

Jeg fortæller om de mange spændende mennesker, jeg mødte og samarbejdede med i Danmark, Europa og USA –  mennesker som i høj grad var med til at forme mig, som den jeg er, og som blev Guds ledetråd i mit liv.

Tilgivelse ifølge Hollywood og Bibelen

Tilgivelse og forsoning spiller en vigtig rolle i adskillige film. Vi ser det bl.a. i den norske film »De usynlige« med danske Tine Dyrholm i hovedrollen.

Liam Neeson som Jean Valjean

Liam Neeson som Jean Valjean

Vi møder det i »Les Miserable« af Bille August, og i den gamle filmatisering af Aage Falk Hansens roman »Avismanden« med Ib Schønberg i hovedrollen. Med udgangspunkt i filmklip vil vi indkredse, hvad »Hollywood« og Bibelen forstår ved tilgivelse og forsoning.
Præsentation m. PowerPoint og filmklip samt dialog med tilhørerne.

Hyrden og Himmelhunden – fortællinger om Gud og hvermand

Forfatteren C.S. Lewis og maleren Maja Lisa Engelhardt har oplevet det.

Hyrden og Himmelhunden

Hyrden og Himmelhunden

Det samme har skuespillerne Martin Sheen og Bodil Jørgensen –  og mange andre med dem. Hver enkelt menneske har sin helt egen troshistorie at fortælle. De fleste af os har  –  på hver vores måde – mødt Hyrden og Himmelhunden. Han mødte os på mange skæve og forunderlige måder. I foredraget vil vi spejle os i kendte personligheders fortællinger, og har I mod og lyst, vil vi dele vores egen unikke trosfortælling med hinanden.

Præsentation med PowerPoint.

En stjerne i natten

Stjernerne har fra tidernes morgen haft en særlig tiltrækningskraft på
mennesker. En af de mest omtalte himmellegemer er dog stjernen, som
viste sig på himlen, da Jesus blev født. Bibelens omtale af Betlehemsstjernen og andre stjerner har fascineret og inspireret forfattere og salmedigtere gennem århundreder.

De fulgte stjernen

Mennesker har i en sådan grad ladet sig fascinere, at der i dag findes en spændende tradition i litteratur, digtning og forkyndelse, som tager sit udgangspunkt i Bibelens omtale af stjernehimlen og stjernen over Betlehem.

Foredraget tager udgangspunkt i temaer fra bøgerne En stjerne i natten og De fulgte stjernen. Vi skal bl.a. se på nordmanden og præsten Eyvind Skeie, Grundtvig samt den katolske danske forfatter Johannes Jørgensen.
Andre forfattere og digtere er også en mulighed: F. eks. Kaj Munk, Svend Rehling, Selma Lagerlöf, Johannes Johansen eller Lina Sandell.
Præsentation og fællessang med brug af PowerPoint.

Rejsen til Amerika – om mennesker og menigheder jeg mødte

 Studieophold, konferencer, forretningsrejser, ferie – det er blevet til rigtig mange ture til U.S.A. i årenes løb. Gennem et causeri af store og små oplevelser vil du få ansigt på nogle af de spændende mennesker og menigheder jeg mødte.Bethania Lutheran

Hvad blev der f.eks. af de mange danske kristne som emigrerede til Amerika? Og hvad kan vi i den danske folkekirke lære af amerikanske menigheder? Hvad kan inspirere os, hvad kan vi absolut ikke bruge til noget?

Præsentation med PowerPoint

Film og tro

Det særlige ved film er, at de både inspirerer og manipulerer. Spillefilm
er i hele sin grundsubstans en blanding af underholdning og manipulation.

Samtidig er filmen en af de vigtigste faktorer i nutidens formidling
af livssyn, kultur og værdier.film_og_tro Film spiller kort sagt en enorm rolle i de fleste danskeres liv. Spørgsmålet
er, om det er muligt at pege på nogle enkle kriterier for både
»den gode og den dårlige film«? Hvordan spiller det kristne livs- og menneskesyn aktivt med i vores vurdering og vores forbrug af film?
Præsentation m. PowerPoint og filmklip. Tilrettelægges efter lokale ønsker
og behov.

Mennesket – en kampplads mellem Gud og Djævlen

Offentligt omtalte Karen Blixen sig som »storyteller«, mens hun over for
en snæver kreds af unge litterater omtalte sig selv som Djævlens veninde
og gav ham æren for sin evne til at omforme alt til historier.

Karen Blixen

Karen Blixen

Med udgangspunkt i Karen Blixen, Martin A. Hansen og C.S. Lewis vil vi undersøge, hvordan Bibelen beskriver mennesket som en kampplads mellem det onde og det gode, mellem Gud og Djævlen.
Præsentation m. PowerPoint.

Jagten efter lykke

Ofte bærer vi rundt på en udefinerlig tomhed og sult, på trods af at vi
i dag har mere fritid til rådighed, flere penge og større mulighed for
adspredelse og underholdning.

En tomhed og en sult, som samtidig  er præget af længsel efter mening, indhold og retning i vort liv. Selv om vi som kristne burde vide, hvem og hvad der kan udfylde vores længsel, søger vi ofte de forkerte steder.

Hvor går vejen

Hvor går vejen

Lykken ligger nemlig ikke i ting, men i relationer til Gud og medmennesker.
Derfor er forsøget på at komme fri af tomheden gennem adspredelse
og underholdning en kur, som er dømt til at mislykkes.

Bøn og spiritualitet

At bede regelmæssigt og forventningsfuldt til Gud er mange kristne ikke
så fortrolige med. Vi kommer til kort og lider nederlag.man praying

Undervisningen vil hente inspiration fra Jesus og apostlenes bønspraksis. Jeg tager udgangspunkt i, at bøn i sin essens er barnets tillidsfulde samtale med sin kærlige far.Velkommen til enten en hel dag – eller en aften – hvor vores bønspraksis og spiritualitet får et serviceeftersyn og forhåbentlig ny vitalitet! Jeg underviser gerne ud fra følgende temaer:

  • Løb bare Gud på dørene – om påtrængende og frimodig bøn
  • Når omsorg bliver til bøn – om forbøn, fællesbøn samt bøn hos Paulus, Abraham og Job
  • Glem ikke at takke – om stilhed og tak samt gode råd om bønspraksis

Graden af dialog og evnt. gruppesamtaler tilrettelægges efter lokale behov og ønsker.

Præsentation m. PowerPoint.

Kirke med omsorg

Danmark har et af de mest velfungerende social- og sundhedssystemer
i verden. Og dog er vort samfund præget af utrolig mange ulykkelige og
ensomme mennesker uden et ordenligt netværk.Elderly Care

Samtidig har menigheden gennem Bibelen og kirkens historie en rig tradition for diakoni og omsorg. Hvordan kan vi som enkeltpersoner og som kirke genopdage denne arv, så omsorg, nærhed og hverdagsnær forkyndelse bliver relevante og integrerede elementer i menighedens arbejde?

Tro til hverdag

Vi kender alle mennesker, som åbent vedgår, at de ikke tror på Gud. Det
kan være i familien, blandt venner, naboer eller kolleger. Det, der betyder
meget for os, betyder tilsyneladende så lidt for dem.Multiracial Young People Holding Hands in a Circle

Hvordan kan vi leve som synlige og troværdige kristne i hverdagen –
et liv hvor vi lever tæt på Gud og tæt på vores medmenneske?
Vi ser på emnet ud fra fire vinkler:
• Åbne mennesker
• Åbne hjem
• Åbne fællesskaber
• Åbne Bibler
Emnet lægger op til dialog og debat. Aftenen tilrettelægges efter lokale
behov og ønsker.
Præsentation m. PowerPoint.

Tredje halvleg – et friere liv i et andet tempo

Seniortilværelsen er et livsafsnit med mange glæder og udfordringer.
Nogle er stadig på arbejdsmarkedet, men ser frem til en tilværelse uden
fast arbejde. Andre har så småt taget hul på seniorlivet og glæder sig
over, at man nu kan planlægge og gøre ting, man ikke havde samme
mulighed for som arbejdsaktive.

Men hvordan forvalter vi det gode seniorliv? Hvad kan vi planlægge, og hvad ligger uden for vores indflydelse? Hvordan lever vi et meningsfuldt
liv, hvor vi både tager hensyn til alder, fysik og økonomi? Hvordan kan både Gud og mennesker være afgørende og meningsfulde relationer i vores hverdag? Disse og mange andre temaer vil være i fokus ved dette foredrag.
Præsentation m. PowerPoint. Temaet lægger op til dialog og høj grad af
deltagerinvolvering.

Forkyndelse og undervisning

Tilgivelsens land

Egoisme, vrede og uforsonlighed er hverdagskost på den storpolitiske scene og i de små hjem.

Partner asking sad another for forgiveness in living room

Verden skriger efter tilgivelse og forsoning. Som kristne lever vi selv af budskabet, som verden har så desperat brug for. Når tilgivelsen holder sit indtog hos os og i verden, er der så meget der falder på plads – det modsatte er livsødelæggende for alle og enhver.

Når hanen galer

Louise Fritsh: "Før hanen galer".

Louise Fritsh: “Før hanen galer”.

En aften med refleksion over Påskens begivenheder gennem sang, skriftlæsninger, lystænding og forkyndelse.

Vi skal møde nogle af Jesu disciple: Simon Peter, Johannes, tvivleren Thomas, samt to fortvivlede venner på vej til landsbyen Emmaus. I mødet med disciplene – i al deres storhed og fald – vil vi reflektere over vores eget liv og påskens skelsættende betydning for den enkelte af os.

Min far – en moderne lignelse om den fortabte datter

Portrait of calm romantic blonde woman in black hat with septum and windy hair looking down

Da Majken var gammel nok til at køre styre en scooter, mente hun også, at hun var gammel nok til at styre sit eget liv.

Derfor forlod hun hjemmet med en træls fyr, der ikke var værd at samle på. Tilbage stod en fortvivlet og uforstående far. Med udgangspunkt i en novelle af Max Locado vil vi tegne et bibelsk portræt af den fuldkomne far og hans ufuldkomne børn.

Et hverdagsliv med Jesus som spejl og kompas

Compass

Bibelundervisning over Jesu bjergprædiken i Matt kap. 5.-7.

Tre timer/lektioner, hvor vi er i lære hos Mesteren. Med udblik til vores dagligdag observerer, lytter og lærer vi, hvad det vil sige at være en sand efterfølger af Jesus.

  • 1. I lære hos Jesus
  • 2. Lys og salt i verden
  • 3. Tilbeder vi gaven eller giveren

Evangeliet om Helligånden – om tjeneste og nådegaver

Cross stone block in hands with dark background.

Har jeg noget særlig at bidrage med i det kristne fællesskab og i verden omkring mig?

Ja! Gud har givet ethvert kristent menneske nogle særlige nådegaver at tjene ham med. Men spørgsmålet er, hvordan finder jeg ud af, hvilke gaver han har givet mig? Hvordan kan jeg med frimodighed og glæde tjene ham og mit medmenneske med disse gaver?

Mens de gik og snakkede sammen

Thorning Kirke: De to Emmaus-vandrere. Af Steen Havsten-Mikkelsen

De to Emmaus-vandrere. Af Sven Havsten-Mikkelsen

Lukas 24, 13-35. To desillusionerede disciple var på vej til landsbyen Emmaus. De var i kulkælderen, de var bange og forvirrede.

De havde mistet deres Herre og anede ikke deres levende råd. Fremtiden var uoverskuelig og usikker, men så sker det forunderlige: ”Mens de gik og snakkede med hinanden om alt det, der var sket, så kom Jesus selv og fulgtes med dem”. Det samme kan ske for os i dag! Når vi taler med en kristen ven eller veninde – når vi lytter til forkyndelsen – når vi knæler ved nadverbordet, så kommer Jesus selv og vandrer sammen med os. Og vore hjerter kommer igen til at brænde.

Advent – Solopgangen fra det høje

Tramonto nella baiaNu lyder Guds store vækkeur. Vask søvnen af øjnene og gør dig klar til at gå kongesønnen i møde!

Efter en kold og mørk nat, skimter vi morgenlys i horisonten. Tidens fylde er nær, klokken falder snart i slag. Lad os derfor rydde op og skille os af med alt, der hindrer os i at være sammen med ham. Nu vil Solopgangen fra det høje besøge os for at skinne for dem, der sidder i mørket og dødens skygge. O kom, du solopgang, o kom, du sjæles lys og lægedom, fordriv al nattemørkets gru, vort gravdyb gennemtrænge du.

Vær ikke bekymrede – se til himlens fugle

En har sagt, hvis ikke du er bekymret, er det din egen skyld, for der er nok at være bekymret for!Flight of geese in winter

Vi bekender, at vi tror på en almægtig Gud og alligevel, bekymrer vi os for alt muligt. Bekymringer undgår vi aldrig, de hører til livet. Men det mærkværdige er tilsyneladende, at jo mere vi ejer af materiel velstand, desto mere synes bekymringerne at få lov til at beherske os.Men hvordan kan vi leve, så bekymringerne ikke lammer og behersker os? Kan vi mon lære noget af fuglene og apostlen Peter?

Forvaltning der forandrer – I har fået livet for intet, giv det videre for intet

  • Vores tid
  • Vores penge
  • Vore evner og nådegaver
  • Ora et labora – bed og arbejd

Gud valgte det store i det små

Da Gud kom til jorden, valgte han at vise sin almagt i afmagten og det modsætningsfyldte – i det foragtede, det svage og upåagtede. Han valgte at vise sig i et barn, i et æsel, i en tonekrone, i et kors, i dig.